Sjelefred, ro, undring og nysgjerrighet?

 

 Ja, hva er egentlig fred i seg??                                                                                         

Er man ikke i kontakt med hele sitt vesen - dag som natt- hvordan kan man finne den harmonien og styrken som gjør at livet er godt å leve.

 

  Her er en liten oppgave:

når du hører på lydfilen under- lukk øynene og kjenn hvilke stemninger som kommer- dukker det opp følelser eller minner- ser du indre bilder og kanskje farger- hvor kan du kjenne i kroppen at noe berøres?

Ørene er et viktig sanseorgan blant flere. Sansene er direkte koblet til nervesystemet, vår unike datasensor, som skal gi oss viktige signaler FØR vi snubler inn i noe vi kan...

Les mer...
Close

50% Complete

Å stege

It's not something you want, but it's not as much as you want, but it's not a moment and you're doing a good job.